Fundacja rozpoczęła swoje działania w marcu 2011 roku.

Prowadzimy bezpłatną działalność:
- charytatywną,
- edukacyjną
- rekreacyjną,
- wychowawczą,
- społeczną.

Nasze projekty kierujemy do:
- rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
- rodzin niepełnych,
- rodzin wielodzietnych,
- dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Nasza kadra składa się z wolontariuszy z kilkunastoletnim doświadczeniem. W jej skład wchodzą pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy, socjoterapeuta, surdopedagog oraz nauczyciele przedmiotowi.

Działania przez nas realizowane wspierają zarówno osoby prywatne, firmy (3r Recycling Solutions Sp. z o.o. S.K.A., Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o., Piotr i Paweł S. A., Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy), organizacje pozarządowe (Fundacja Amicis) oraz szkoły (Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach).

Prowadzimy działania edukacyjno-rekreacyjne w Szkole Podstawowej nr 50 w Poznaniu, Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu, Domu Kultury Orle Gniazdo w Poznaniu oraz Przedszkolu nr 186 w Poznaniu.

KRS - 0000378529
REGON - 301676150
NIP - 7822521384
Konto bankowe - 76175000120000000033973567 (z dopiskiem darowizna na realizację celów statutowych)