Fundacja rozpoczęła swoje działania w marcu 2011 roku.

Prowadzimy bezpłatną działalność: charytatywną, edukacyjną, rekreacyjną, wychowawczą i społeczną.

Nasze projekty kierujemy do: rodzin w trudnej sytuacji materialnej, rodzin niepełnych, rodzin wielodzietnych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Nasza kadra składa się z wolontariuszy z kilkunastoletnim doświadczeniem. W jej skład wchodzą pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy, socjoterapeuta, surdopedagog oraz nauczyciele przedmiotowi.

Działania przez nas realizowane wspierają zarówno osoby prywatne, firmy (3r Recycling Solutions Sp. z o.o. S.K.A., Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o., Piotr i Paweł S. A., Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy), organizacje pozarządowe (Fundacja Amicis) oraz szkoły (Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rędzinach).

Prowadzimy działania edukacyjno-rekreacyjne w Domu Kultury Na Pięterku, Domu Kultury Orle Gniazdo, Przedszkolu nr 1 w Luboniu, Przedszkolu nr 186 w Poznaniu, Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu , Szkole Podstawowej nr 50 w Poznaniu oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu.

Relacje medialne z naszych działań:
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych (relacja RTK z 17 stycznia 2023 r.)
Rodzinny Festiwal Gier Planszowych (relacja WTK z 15 stycznia 2023 r.)
Gry plenerowe na Ratajach (relacja WTK z 21 sierpnia 2022 r.)

KRS - 0000378529
REGON - 301676150
NIP - 7822521384
Konto bankowe - 76175000120000000033973567 (z dopiskiem darowizna na realizację celów statutowych)