2020 rok:
Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2019 rok:
Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2018 rok:
Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2017 rok:
Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2016 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2015 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2014 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2013 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2012 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne

2011 rok:
 Sprawozdanie finansowe
 Informacja o otrzymanych darowiznach i celu ich przeznaczenia
 Sprawozdanie merytoryczne