Projekt "Punkt wsparcia"

Celem projektu jest udzielanie osobom potrzebującym pomocy w postaci:

- żywności,
- odzieży,
- środków czystości,
- zabawek,
- artykułów szkolnych,
- informacji o punktach pomocy specjalistycznej.