Fundacja realizuje kilka projektów o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. Są one skierowane do dzieci w wieku 5-16 lat. Są to projekty: Droga życia, Lato na Malcie, Lubię czytać oraz Przygoda z grami.

Poza nimi prowadzi jeden projekt o charakterze socjalnym. Jest nim projekt Punkt wsparcia.

Szczegółowe informacje o poszczególnych projektach można znaleźć w zakładkach.